กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาค 2/2559

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาค 2/2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสอบ ห้องสอบ และชี้แจงแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียน 2/2559 โดยมีผู้อำนวยการสำนักเป็นประธานการประชุม และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 28/4/2560 16:34:59
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image