กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชุม

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประชุมเพื่อหารือ แนวทางปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประชุมเพื่อหารือ แนวทางปรับปรุงระบบประเมินการเรียนการสอน โดยนำข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มาหาแนวทางในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด โดยมี ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้อำนวยการ และผศ.ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำทีมประชุม และ นายอาทิตย์ แก้วถาวร นางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว โปรแกรมเมอร์ผู้รับผิดชอบระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนจากศูนย์เทคโนโลยี ร่วมประชุมเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับระบบ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารฯ
  • ประกาศเมื่อ : 7/4/2560 14:37:06
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image