กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ นศ."

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ นศ." เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับนักศึกษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด
  • ประกาศเมื่อ : 31/3/2560 10:14:31
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image