กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสำนักฯ

รายละเอียด
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในส่วนของการบริการการศึกษา งานหลักสูตร และงานสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร. ภูสิต ปุกมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นำทีมบุคลากรต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สนอ.5 ชั้น 5 เวลา 09.30-12.00 น.
  • ประกาศเมื่อ : 20/3/2560 9:14:14
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image