กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
กลุ่มบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

รายละเอียด
กลุ่มบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. ถึงวันที่ 5 มี.ค. 2560 โดยมี ผศ.ดร. ภูสิต ปุกมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ อาคารอำนวย ยศสุข
  • ประกาศเมื่อ : 24/2/2560 9:20:31
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image