กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการบริหารด้านและการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2560

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการบริหารด้านและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อทำกิจกรรมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของสำนักบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ คีรีธารา บูติค เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรสำนักเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. นิคม มูลเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดและร่วมบรรยาย รวมทั้ง ผศ.ดร. จักรพงษ์ พวงงามชื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติบรรยาย และให้ข้อมูลร่วมด้วย
  • ประกาศเมื่อ : 19/1/2560 16:16:53
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image