กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ "อบรมการใช้งาน smart classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี"

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ "อบรมการใช้งาน smart classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี" เพื่อเป็นการให้ความรู้การใช้งานห้องเรียน และอุปกรณ์ภายในห้องเรียน อาคารเรียนรวม 80 ปี แก่คณาจารย์ที่จะทำการสอนในอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สนิท สิทธิ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
  • ประกาศเมื่อ : 19/1/2560 15:56:46
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image