กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชุม

หัวข้อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ศึกษาดูงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนัก ทั้ง 3 ฝ่าย และหน้ากลุ่มภารกิจ ให้การบรรยายและต้อนรับคณะผู้ดูงาน ร่วมไปถึงคุณวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และคุณสุรพล ริยะนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ดูงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
  • ประกาศเมื่อ : 13/12/2559 10:20:45
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image