กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการการบรรยายในหัวข้อ “สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ”           

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการการบรรยายหัวข้อ “สร้างความรู้ ความเข้าใจและจัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ” และกิจกรรมบรรยาย หัวข้อเรื่อง “เขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” โดย รศ. มานิตย์ จุมปา และคุณภูสิทธิ พลายชมภู เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพฯ
  • ประกาศเมื่อ : 2/11/2559 10:59:17
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image