กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการการบริหารทรัพยากรสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการการบริหารทรัพยากรสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์ Go Eco U โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและทรัพยากรภายในสำนักงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนัก
  • ประกาศเมื่อ : 16/9/2559 10:48:36
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image