กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแนวใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิด โครงการถ่ายทอดนโยบายวิชาการและแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต และบรรยายเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.
  • ประกาศเมื่อ : 6/9/2559 16:25:53
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image