กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรพบผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนาหลักสูตรพบผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสวนาในหัวข้อ "บัณฑิตไทยในใจผู้ประกอบการ" โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพรชัย เปล่งปลั่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (ภาคเหนือตอนบน) , คุณไข่มุกข์ ศรีโสภา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด และคุณพิษณุ โลหะกฤษณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-14.30 น. ณ แม่โจ้ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
  • ประกาศเมื่อ : 6/9/2559 16:14:07
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image