กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ร่วมกิจกรรม

หัวข้อ
งานรับเข้า ร่วมกิจกรรม ม.อ. วิชาการ 2559 PSU Open House

รายละเอียด
งานรับเข้า ร่วมกิจกรรมโครงการ ม.อ. วิชาการ 2559 PSU Open House นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร เพื่อเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559
  • ประกาศเมื่อ : 6/9/2559 9:30:07
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image