กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ร่วมกิจกรรม

หัวข้อ
งานรับเข้า ร่วมให้ข้อมูลการรับสมัคร ในโอกาสที่ รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้

รายละเอียด
งานรับเข้านักศึกษา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการรับสมัคร นศ. ในโอกาสที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร๊กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ เวลา 13.00-15.00 น.
  • ประกาศเมื่อ : 30/8/2559 14:14:54
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image