กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยในกำกับ)

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน รวมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในเร็วๆ นี้ โดยครั้งนี้ได้การต้อนรับจาก ม.วลัยลักษณ์เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
  • ประกาศเมื่อ : 30/8/2559 10:27:17
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image