กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบริหารด้านแผนฯ และการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการบริหารด้านแผนฯ และการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการทบทวนและปรับแผนปฏิบัติราชการ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการให้เกียรติบรรยายภาพรวมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคุณกมลวรรณ เปรมเกษม ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติชี้แนะแนวทางการปรับแผนฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม แม่โจ้ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
  • ประกาศเมื่อ : 23/8/2559 14:52:16
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image