กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและการแสดงผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการ "สหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและการแสดงผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" โดยภายในงานมีการให้ความรู้ และแสดงผลงานของ นศ. รวมไปมอบรางวัลให้กับ นศ.ที่มีผลงานดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
  • ประกาศเมื่อ : 11/8/2559 17:03:58
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image