กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี เพิ่มเติม

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี เพิ่มเติมในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอนในภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึงและเป็นการเรียนรู้การใช้งานห้องและอุปกรณ์ภายในอาคารเรียนรวม 80 ปี เมื่อวันที่ 4-5 ส.ค. 2559 ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี
  • ประกาศเมื่อ : 11/8/2559 15:48:10
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image