กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ เสวนานโยบายวิชาการและแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมโครงการเสวนาในหัวข้อ เสวนานโยบายวิชาการและแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีคณะผู้บริหารสำนักและบุคลากรสำนัก รวมถึงคณะผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์
  • ประกาศเมื่อ : 1/8/2559 11:20:38
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image