กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชการลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประกาศเมื่อ : 27/7/2559 11:15:34
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image