กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในงาน Lanna Expo

รายละเอียด
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในงาน Lanna Expo ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
  • ประกาศเมื่อ : 8/7/2559 16:44:56
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image