กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ "การเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการให้กับคณาจารย์

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ "การเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการเขียนผลงานทางวิชาการให้กับคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร, ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์,ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพฯ
  • ประกาศเมื่อ : 23/6/2559 10:59:53
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image