กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน

รายละเอียด
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Smart Classroom อาคารเรียนรวม 80 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน และทำความเข้าใจในการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 80 ปี ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียน อาคารเรียนรวม 80 ปี
  • ประกาศเมื่อ : 15/6/2559 14:56:28
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image