กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ และมอบรางวัลโครงการสหกิจดีเด่น

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะกับทางด้านผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา รวมไปถึงมอบรางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  • ประกาศเมื่อ : 17/12/2562 11:04:02
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image