กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาหัวข้อ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63"

รายละเอียด
ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาหัวข้อ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และ อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในระบบ TCAS ปี 2563 ที่กำลังจะมาถึง ให้กับนักเรียนจากหลายโรงเรียน หลายจังหวัดที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562 ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี
  • ประกาศเมื่อ : 27/11/2562 16:42:03
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image