กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ประกาศเมื่อ : 27/11/2562 16:18:12
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image