กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะเข้าประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะเข้าประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของคณะต่างๆ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน คณะศิลปศาสตร์ และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562
  • ประกาศเมื่อ : 1/11/2562 14:38:11
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image