กิจกรรมสำนัก กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรมสำนัก

หัวข้อ
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายละเอียด
สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อทำการชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในเบื้องต้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับทราบ รวมไปถึงการอบรมการใช้เว็บไซต์ในการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องลงทะเบียนด้วยตนเองในภาคเรียนถัดไป โดยจัดโครงการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
  • ประกาศเมื่อ : 11/10/2562 18:10:54
รูปภาพกิจกรรม
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image
Act Image