รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

รายชื่อโครงการ


วิทยาเขตprojectIDโครงการวันวันที่เวลาprojectTimeEndprojectPlaceลง / รับenrolltotalSeatดูรายชื่อ
ชุมพร316การเตรียมเอกสารก่อนออกสหกิจศึกษา
ห้องประชุมใหญ่
พุธ5/8/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องประชุมใหญ่62/656265 ดูรายชื่อ
ชุมพร317เทคนิคการเขียนรายงานและการสำเสนองาน
ห้องประชุมใหญ่
พุธ5/8/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องประชุมใหญ่62/656265 ดูรายชื่อ
ชุมพร318ด้านคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
เสาร์8/8/256309.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคอมพิวเตอร์62/656265 ดูรายชื่อ
ชุมพร319การเขียนหนังสือราชการและการใช้วัสดุสำนักงาน
ห้องประชุมใหญ่
เสาร์15/8/256309.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องประชุมใหญ่62/656265 ดูรายชื่อ
ชุมพร320ด้านภาษา
ห้องประชุมใหญ่
พุธ19/8/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องประชุมใหญ่10/101010 ดูรายชื่อ
ชุมพร322ด้านภาษา
ห้องประชุมใหญ่
พุธ19/8/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องประชุมใหญ่51/605160 ดูรายชื่อ
ชุมพร323การพัฒนาบุคลิกภาพ
ห้องประชุมใหญ่
พุธ26/8/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องประชุมใหญ่61/656165 ดูรายชื่อ
ชุมพร324สหกิจศึกษาคืออะไร ทำไมต้องไปสหกิจศึกษา
ห้องประชุมใหญ่
พุธ26/8/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องประชุมใหญ่62/656265 ดูรายชื่อ
ชุมพร325ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
ห้องคาวบอย 3
พุธ9/9/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องคาวบอย 362/656265 ดูรายชื่อ
ชุมพร326เฉพาะด้านสาขาวิชา
ห้องคาวบอย 3
พุธ9/9/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคาวบอย 362/656265 ดูรายชื่อ
ชุมพร327เฉพาะด้านสาขาวิชา
ห้องคาวบอย 3
พุธ16/9/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องคาวบอย 30/65065 ดูรายชื่อ
ชุมพร328เฉพาะด้านสาขาวิชา
ห้องคาวบอย 3
พุธ16/9/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคาวบอย 30/65065 ดูรายชื่อ