รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

รายชื่อโครงการ


วิทยาเขตprojectIDโครงการวันวันที่เวลาprojectTimeEndprojectPlaceลง / รับenrolltotalSeatดูรายชื่อ
ชุมพร413การเตรียมเอกสารก่อนไปสหกิจศึกษา
ห้องคาวบอย 3
พุธ9/12/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคาวบอย 318/301830 ดูรายชื่อ
ชุมพร418ด้านภาษา
ห้อง 305
อาทิตย์13/12/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้อง 30517/301730 ดูรายชื่อ
ชุมพร414สหกิจศึกษาคืออะไร ทำไมต้องไปสหกิจศึกษา
ห้องคาวบอย 3
พุธ16/12/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องคาวบอย 317/301730 ดูรายชื่อ
ชุมพร423การทำโครงงานหรืองานวิจัยสายวิทยาศาสตร์
ห้องคาวบอย 3
พุธ16/12/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคาวบอย 316/301630 ดูรายชื่อ
ชุมพร424เฉพาะด้านสาขาวิชา
ห้องคาวบอย 3
พุธ16/12/256316.00 - 19.00 น.19:00:00ห้องคาวบอย 316/301630 ดูรายชื่อ
ชุมพร419ด้านคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
เสาร์19/12/256309.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคอมพิวเตอร์17/301730 ดูรายชื่อ
ชุมพร422ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
ห้องคาวบอย 3
พุธ23/12/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคาวบอย 316/301630 ดูรายชื่อ
ชุมพร416เทคนิคการเขียนรายงานและการสำเสนองาน
ห้องคาวบอย 3
พุธ30/12/256313.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องคาวบอย 317/301730 ดูรายชื่อ
ชุมพร421การใช้วัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
พุธ6/1/256413.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์16/301630 ดูรายชื่อ
ชุมพร420การพัฒนาบุคลิกภาพ
ห้องประชุมใหญ่
พุธ13/1/256413.00 - 16.00 น.16:00:00ห้องประชุมใหญ่17/301730 ดูรายชื่อ