ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หน้าแรก

เตรียมพร้อมก่อนเข้าระบบกรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

1.
ถ่ายรูปและขอไฟล์รูปจากร้านให้เรียบร้อยก่อนเข้าระบบกรอกข้อมูลรายงานตัว(ให้ดูตัวอย่างจากรูปด้านล่าง ห้ามถ่ายด้วยตนเองหรือจากโทรศัพท์มือถือเด็ดขาดเนื่องจากรูปที่ได้ทางมหาวิทยาลัยจะใช้สำหรับทำบัตรนักศึกษา)
2.
ศึกษาคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบรายงานตัว
3.
เตรียมข้อมูลผู้รายงานตัว บิดา มารดา ผู้ปกครอง (เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ) ใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้เรียบร้อยก่อนกรอกข้อมูล
5.
หากมีปัญหา ข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้