ติดต่อเรา
ห้องศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 3
สอบถามข้อมูล โทร. 082-3846326 เวลา 09.00-20.00 น.
สอบถามข้อมูล โทร. 094-6024381 เวลา 09.00-20.00 น.
สอบถามข้อมูล แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ โทร. 096-8201060 เวลา 09.00-20.00 น.
Facebook : Facebook ศูนย์ประสานงานบัณฑิต