กำหนดการประจำภาคเรียนที่   1/2561
กำหนดการวันที่ถึงวันที่หมายเหตุacadyearsemester
สมัครผ่านไปรษณีย์16/3/256114/5/2561-25611
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ใบสมัคร16/3/256121/5/2561-25611
ชำระเงินค่าสมัครที่ ธ.กรุงเทพ ทุกสาขา15/11/256021/5/2561-25611
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง15/11/256021/5/2561-25611
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ25/5/256125/5/2561-25611
ประกาศผลคัดเลือก15/6/256115/6/2561-25611
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า15/6/256115/6/2561-25611
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือ15/6/256115/6/2561-25611
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้