ตรวจสอบลำดับบัณฑิต (สำหรับรับชุดครุย และรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัย)

กำหนดการหลังจากปิดระบบ ให้บัณฑิตดำเนินการ ดังนี้   


27 ม.ค.
ตรวจสอบข้อมูลของบัณฑิตทุกส่วนอีกครั้ง
หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งแก้ไขด่วนที่ 053-873455
1 ก.พ.
ตรวจสอบลำดับรายงานตัว/ลำดับการรับชุดครุย
ลำดับในการรายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยในวันที่ 2 มี.ค. / และ ลำดับที่ใช้ในการรับชุดครุย ทั้งที่ร้าน และที่มหาวิทยาลัย
27ม.ค.-7ก.พ.
เปิดระบบขอคืนเงินบัณฑิต / เปิดระบบว่าที่ร้อยตรี
สำหรับบัณฑิตตกค้างปีที่ผ่านมา (ปี 2562)ยื่นเรื่องขอคืนเงิน และขยายเวลาให้ว่าที่ร้อยตรีอัพโหลดเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์   


ติดตามข่าวสารการรายงานตัวบัณฑิตได้ที่เพจ Facebook รายงานตัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้