บัณฑิตที่ไม่ได้ขอจัดส่งชุดครุยไปที่บ้าน ให้รับชุดที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซน B)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

about img

กำหนดการใหม่

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ดูกำหนดการรวม กำหนดการโดยละเอียด ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

about img

หนังสือขอความอนุเคราะห์สายการบิน

มหาวิทยาลัยกำลังจัดทำหนังสือไปยังสายการบิน เพื่อขอให้ผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกในการเลื่อนเที่ยวบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตกรอกข้อมูลสำรวจเที่ยวบินในระบบรายงานตัวนี้ ภายในวันที่ 20 ม.ค. 2562

ชั้นตอนการขอความอนุเคราะห์สายการบิน

about img

หนังสือขอความอนุเคราะห์เลื่อนการจองที่พัก

หนังสือให้แก่บัณฑิตเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนการจองห้องพัก หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการเลื่อนจองห้องพัก

ดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันจองห้องพัก หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการเลื่อน