ข่าวประชาสัมพันธ์

about img

รออัพเดทข้อมูล

อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูลต่างๆ หลังมีการประกาศเลื่อนกำหนดการเสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนื่องจากประชวร

Download หนังสือขอความอนุเคราะห์

about img

หนังสือขอความอนุเคราะห์เลื่อนตั๋วเครื่องบินหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋วเครื่องบิน

*** ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ***

บัณฑิตสามารถนำเอกสารหนังสือไปแนบเพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์สายการบิน
ดาวน์โหลดเอกสาร (หมายเหตุ : ขณะนี้ยังไม่กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรจากสำนักพระราชวัง)
ดาวน์โหลดรายชื่อบัณฑิต


about img

หนังสือขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันจองห้องพักหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อน

*** ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ***

บัณฑิตสามารถนำเอกสารหนังสือไปแนบเพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการ
ดาวน์โหลดเอกสาร (หมายเหตุ : ขณะนี้ยังไม่กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรจากสำนักพระราชวัง)
ดาวน์โหลดรายชื่อบัณฑิต


about img

หนังสือขอความอนุเคราะห์เลื่อนตั๋วเครื่องบินหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋วเครื่องบิน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

นักศึกษาสามารถนำเอกสารหนังสือไปแนบเพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์สายการบิน
ดาวน์โหลดเอกสาร (หมายเหตุ : ขณะนี้ยังไม่กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรจากสำนักพระราชวัง)
ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา


about img

หนังสือขอความอนุเคราะห์เลื่อนวันจองห้องพักหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมเลื่อน (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

นักศึกษาสามารถนำเอกสารหนังสือไปแนบเพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบการ
ดาวน์โหลดเอกสาร (หมายเหตุ : ขณะนี้ยังไม่กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรจากสำนักพระราชวัง)
ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา


ข่าวประกาศ

about img

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตทุกคนที่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้ยืนยันสิทธิอีกครั้ง ภายหลังมีประกาศกำหนดการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หมายเหตุ บัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อยื่นขอความอนุเคราะห์ต่อสายการบินและผู้ประกอบการที่พักที่บัณฑิตใช้บริการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารสายการบิน และผู้ประกอบการที่พัก