ข่าวประกาศ
ติดตามข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  แนบไฟล์หลักฐานว่าที่ร้อยตรี, พระ, ชี กรุณาเข้าสู่ระบบและรายงานตัวก่อนจึงจะแนบไฟล์ได้ 
  เปิดระบบให้ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2555 เท่านั้น ไม่มีผ่อนผัน 
  อย่าลืมชำระเงินศูนย์ประสานงาน หลังจากปิดระบบจะทำการอัพเดทยอดเงินแจ้งให้บัณฑิตทราบอีกครั้ง 
   
เปิดระบบจัดส่งใบปริญญา วันที่ 1 มีนาคม 2555
สำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งใบปริญญาบัตรไปให้ท่านที่บ้าน ให้เข้ามาทำรายการเพื่อชำระเงินค่าจัดส่ง EMS จำนวน 100 บาท หรือหากต้องการติดต่อรับเอง สามารถติดต่อรับได้ที่งาน ทะเบียน อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2