ให้บัณฑิตทุกคนกด Like กด Follow เพจเฟสบุก รายงานตัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อติดตามข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์   


ขยายกำหนดารให้ส่งเอกสารขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ว่าที่ร้อยตรี ถึงวันที่ 31 ม.ค. และประกาศผลพิจารณาวันที่ 2 ก.พ. (เนื่องจากเอกสารแต่งตั้งยศของบัณฑิตจะออกในช่วงเดือน ม.ค.66 จึงอนุโลมขยายกำหนดการดังกล่าว)
15 ก.พ. รายงานตัว และฝึกซ้อมย่อย | 16 ก.พ. ฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายรูปหมู่ | 17-18 ก.พ. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การสั่งจองชุดครุย (ร้านครุยพิชาดา)


บัณฑิตสั่งจองชุดครุยกับทางร้านโดยตรงที่ สั่งจองชุดครุยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร้านครุยพิชาดา

การสั่งจองภาพถ่าย (ร้านวสันต์ สตูดิโอ)


บัณฑิตสั่งจองภาพถ่ายกับทางร้านโดยตรงที่ สั่งจองภาพถ่าย โดยร้านวสันต์ สตูดิโอ

Clip VDO แนะนำบัณฑิต


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

63 อาคารอำนวย ยศสุข หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Page รายงานตัวบัณฑิต