กรณีที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ Admission ท่านสามารถรายงานตัวในระบบนี้ได้
ภายในวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2556 เท่านั้น!!!!
     

ประกาศผล
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
(ระบบรับตรง-เพิ่มเติม)
หลักสูตร 4-5 ปี และ
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(2 ปี)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2556

ตรวจสอบรายชื่อ..หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี...คลิ๊ก
ตรวจสอบรายชื่อ..หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน...คลิ๊ก
ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่...คลิ๊ก
 
     

ตรวจสอบ/ชี้แจงค่าใช้จ่ายของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

- ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท   
ที่นักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ได้ชำระไว้ล่วงหน้า
                                 
- ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 10,000 บาท
ที่นักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ได้ชำระไว้ล่วงหน้า
                              
---------------------------------------------------------------------------------------
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระเพิ่มเติม ในเดือนพฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่                 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระเพิ่มเติม ในเดือนพฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระเพิ่มเติม ในเดือนพฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร                     
----------------------------------------------------------------------------------------
- สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (โดยประมาณ)                   
 
     
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัคร กรอกข้อมูลการสมัคร