โครงการสัมมนาเพื่อแนะแนวทางการศึกษา โครงการสัมมนาเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยินดีต้อนรับสู่โครงการสัมมนาแนะแนวทางการศึกษา

โครงการ HUB 3 : สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้

ดาวน์โหลดกำหนดการ (HUB 3)

ตรวจสอบเลข EMS หนังสือเชิญที่มหาวิทยาลัยส่งถึงโรงเรียนของท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนของท่าน พร้อมกับตรวจสอบเลข EMS หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยทำการจัดส่งไปยังโรงเรียนของท่านได้ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้