โครงการสัมมนาเพื่อแนะแนวทางการศึกษา โครงการสัมมนาเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยินดีต้อนรับสู่โครงการสัมมนาแนะแนวทางการศึกษา

โครงการ (รุ่นที่ 7) ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวนโหลดกำหนดการ (รุ่นที่ 7)

โครงการ (รุ่นที่ 8) ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดาวนโหลดกำหนดการ (รุ่นที่ 8)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จะต้องทำการ Create User ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อน เพื่อให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็น Account ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในภายหลัง

ตรวจสอบเลข EMS หนังสือเชิญที่มหาวิทยาลัยส่งถึงโรงเรียนของท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนของท่าน พร้อมกับตรวจสอบเลข EMS หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยทำการจัดส่งไปยังโรงเรียนของท่านได้ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้