โครงการสัมมนาเพื่อแนะแนวทางการศึกษา โครงการสัมมนาเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ยินดีต้อนรับสู่โครงการสัมมนาแนะแนวทางการศึกษา

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (รุ่นที่ 5) เฉพาะ 59 โรงเรียนที่ MOU (30 พ.ย. - 1 ธ.ค.60)

ดาวนโหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (รุ่นที่ 5) เฉพาะ 59 โรงเรียนที่ MOU

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (รุ่นที่ 6) ทุกโรงเรียน (1 ธ.ค.60)

ดาวนโหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (รุ่นที่ 6) ทุกโรงเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

หากท่านต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จะต้องทำการ Create User ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนก่อน เพื่อให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็น Account ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อกรอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในภายหลัง

ตรวจสอบเลข EMS หนังสือเชิญที่มหาวิทยาลัยส่งถึงโรงเรียนของท่าน

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนของท่าน พร้อมกับตรวจสอบเลข EMS หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยทำการจัดส่งไปยังโรงเรียนของท่านได้ ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้