ลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเทอม และ ขอรับเงินคืน
เปิดระบบ รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ให้ นศ. ดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนด้านล่างนี้)

2. ยืนยันขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ (เปิดต่อถึง 11 ต.ค.) เข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินคืน (รอบ2)