รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการรักษาสภาพไม่สมบูรณ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ รีบติดต่องานทะเบียนเพื่อดำเนินการรักษาสภาพให้ครบสมบูรณ์ตามขั้นตอน

รายชื่อนักศึกษาที่รักษาสภาพไม่สมบูรณ์ (ให้ นศ. ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด)


#คณะสาขาวิชารหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลSTUDENTIDสถานภาพปัจจุบันชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อวันที่
1ผลิตกรรมการเกษตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร6201222035Samlan Lorsavanh620122203510 : กำลังศึกษา
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 16/6/2564
16/6/2564
2 บริหารธุรกิจการตลาด6006102335ฐิติวัฒน์ แสงทอง600610233511
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/4/2564
7/4/2564
3 วิทยาลัยพลังงานทดแทนวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน6215124024ทรงชัย ถนอมวรกุล621512402412
ชำระเงินค่ารักษาสภาพเมื่อ 7/4/2564
7/4/2564