รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมการใช้งานระบบ i-Thesis

รายชื่อโครงการ


วิทยาเขตprojectIDโครงการวันวันที่เวลาprojectTimeEndprojectPlaceลง / รับenrolltotalSeatดูรายชื่อ
เชียงใหม่305อบรมการใช้งานระบบ i-Thesis
ห้องคอม B อาคารแม่โจ้ 70 ปี
เสาร์15/2/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องคอม B อาคารแม่โจ้ 70 ปี43/504350 ดูรายชื่อ
เชียงใหม่306อบรมการใช้งานระบบ i-Thesis
ห้องคอม B อาคารแม่โจ้ 70 ปี
พุธ19/2/256309.00 - 12.00 น.12:00:00ห้องคอม B อาคารแม่โจ้ 70 ปี30/503050 ดูรายชื่อ