ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ระบบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ทุกวิทยาเขต)
ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าสู่ระบบรายงานตัว...CLICK!!
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี, หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2558 คลิ๊ก!!!
กำหนดการรายงานตัว คลิ๊ก!!! กำหนดการตรวจร่างกาย คลิ๊ก!!!
เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันรับรายงานตัว คลิ๊ก!!! เบอร์โทรติดต่อสอบถามหน่วยงานต่างๆ คลิ๊ก!!!
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คลิ๊ก!!!  

ประกาศรับสมัคร รอบ 5 ประกาศรับสมัคร รอบ 4 ประกาศรับสมัคร รอบ 3 ประกาศรับสมัคร รอบ 2 ประกาศรับสมัคร รอบ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก
โครงการที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช.) หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
  ระบบรับตรง/คัดเลือก  ระบบรับตรง/คัดเลือก 
  ระบบรับตรง : สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และเรียนที่ Vanung University ประเทศไต้หวัน 3 ปี
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 35,500/ภาคเรียน
รับสมัครวันที่ 3 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558
สอบวันที่ 4 กรกฎาคม 2558


ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตร 4 ปี (จำนวน 5 สาขาวิชา)
รับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ หลักสูตร 4 ปี
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป)

สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (จำนวน 4 สาขาวิชา)
รับสมัครวันที่ 20 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป)

สมัคร
 ระบบโควตา/โครงการพิเศษ   ระบบโควตา/โครงการพิเศษ  
  โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 33 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 16 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร