ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี, หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558

***หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี สามารถเช็ครหัสผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ได้ที่นี่***
 ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก!!!

ประกาศรับสมัคร รอบ 3 ประกาศรับสมัคร รอบ 2 ประกาศรับสมัคร รอบ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก
โครงการที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช.) หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (สำหรับผู้ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)
  ระบบรับตรง/คัดเลือก  ระบบรับตรง/คัดเลือก 
  ระบบรับตรง (จำนวน 10 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชา-ไม่มีการสอบ/สอบเพียง 2 สาขาวิชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร 5 ปี (เน้น 2 ภาษา) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ป.โท เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 18,000/ภาคเรียน
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
สอบวันที่ 15  พฤษภาคม 2558

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และเรียนที่ Vanung University ประเทศไต้หวัน 3 ปี
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 35,500/ภาคเรียน
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
สอบวันที่ 15  พฤษภาคม 2558


ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตร 4 ปี (จำนวน 5 สาขาวิชา)
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ หลักสูตร 4 ปี
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป)

สมัคร
  ระบบรับตรง (จำนวน 7 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาไม่มีการสอบ)


ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (จำนวน 4 สาขาวิชา)
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป)

สมัคร
 ระบบโควตา/โครงการพิเศษ   ระบบโควตา/โครงการพิเศษ  
  โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 35 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
  โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 16 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

ปฏิทินคัดเลือก
ประกาศรับสมัคร
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัคร
 ระบบ Admissions   
  Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) เข้าสู่หน้าหลัก

ปฏิทินคัดเลือก
Admissions
Clearinghouse
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีข้อมูล O-NET, B-NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E-SCORE, RPS ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ

Open Website