ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับเจ้าหน้าที่
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประกาศผลการผู้ผ่านการค้ดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล/ข่าวประกาศในส่วนนี้

ข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล/ข่าวประกาศในส่วนนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์/เว็ปลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Association of University Presidents of Thailand (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)
มีข้อมูล และระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) และระบบการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
เข้าสู่หน้าหลัก [Admissions]     [Clearinghouse]
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
มีข้อมูล O-NET, B-NET, I-NET, N-NET, V-NET, U-NET, GAT/PAT, 7 วิชาสามัญ, ครู, E-SCORE, RPS
ทั้งข่าวประกาศ ข่าวการสอบ ผลคะแนนต่างๆ …คลิ๊กอ่านได้เลย